علي  عبدي پور (جعفر)                                                   

 

      سمت: مدير عامل و عضو هيئت مديره

تحصيلات : ليسانس كارگرداني سينما، دانشگاه هنر تهران                                                    

email: abdipour@pendarfilm.com                                                                    

 

 

 

فيلم شناسي


1387- کارگردان، مجري طرح و تصوير بردار زير آب مجموعه ي مستند "آبزيان خليج فارس"

1387- کارگردان، مجري طرح و تصوير بردار زير آب مستند "قاتلين سرخ"

1387- تهيه کننده، تصوير بردار زير آب و کارگردان فيلم مستند "راز مرگ دلفين ها"

1387- تهيه کننده و کارگردان مجموعه مستند "سد سازي در ايران"

1386- فيلمبردار و کارگردان فيلم مستند دريايي "زندگي پنهان" حيات وحش درياي مديترانه

1385- نويسنده و کارگردان فيلم مستند "رودخانه اي از آن جاري است"

1385- نويسنده و تهيه کننده مستند "ميمند، گمشده در زمان"

1384- تهيه کننده و کارگردان فيلم مستند "سبز، سفيد، آبي"

1384- تهيه کننده مجموعه مستند "انرژي برق آبي در ايران"، 14 قسمت، شبکه اول سيما

1383- نويسنده و كارگردان فيلم مستند "پلهاي بزرگ كارون 3" 25 دقيقه

1383- تهيه کننده مجموعه مستند "گنجينه ايران امروز" 7 قسمت، شبکه دو سيما

1382- كارگردان و تهيه كننده فيلم مستند "نگين زاگرس‌" 17 دقيقه

1381- كارگردان و تهيه كننده ويدئو كليپ "كرخه براي هميشه" 10 دقيقه

1380- تهيه كننده و كارگردان فيلم مستند "جزيره قشم" (برنده جايزه بهترين كارگرداني و تصوير برداري فيلم هاي مستند شبکه هاي تلويزيوني ايران، چابهار 1381)

1379- تهيه كننده و كارگردان مجموعه تلويزيوني "سينماي جهان" 18 قسمت 40 دقيقه‌اي، شبكه دو سيما

1379- نويسنده، تهيه كننده و كارگردان فيلم مستند "كرخه آرام مي گيرد" 12 دقيقه

1379- نويسنده، تهيه كننده و كارگردان فيلم مستند "خوزستان تشنه نمي ماند" 12 دقيقه

1378- تهيه كننده و كارگردان مجموعه "افغانستان، آرزو ها و ترديدها" 3 قسمت 20 دقيقه‌اي، شبكه سحر

1377- نويسنده، تهيه كننده و كارگردان مجموعه مستند "سينماي شرق" 13 قسمت 40 دقيقه اي، شبكه دو

1376- كارگردان فيلم داستاني "كوله بار" 16 م .م، 30 دقيقه

 1372 تا 1374- دستياري کارگرداني فيلم هاي سينمايي (احمد رضا درويش، مسعود جعفري جوزاني)

1371- كارگردان و تصوير بردار فيلم مستند "آنسوي مرز" معرفي مراکز فرهنگي و تاريخي تركيه و سوريه


ساير فعاليت ها

  • فيلمبردار زير آب (داراي مدرک اتحاديه بين المللي غواصان حرفه اي، PADI انگلستان و غواص سه ستاره از کنفدراسيون جهاني غواصي، CMAS ايتاليا)
  • فارغ التحصيل انجمن خوشنويسان ايران، درجه ممتاز (1369)
  • عکاس