موسسه پندار فيلم، يک مرکز فيلمسازي خصوصي است که در زمينه توليد فيلمهاي سينمايي ، مستند ، کوتاه و برنامه هاي تلويزيوني فعاليت مي کند.

 

اين شرکت در سال ۱۳۷۵ با نام فراپندار تاسيس شد و بعد به عنوان موسسه پندار فيلم به فعاليت خود تا کنون ادامه داده است.

موسسه پندار فيلم علاوه بر توليد فيلم هاي مستقل داستاني و مستند ،براي سازمانهاي دولتي و خصوصي بزرگ فيلم هاي صنعتي و تبليغاتي متعدد و متنوعي توليد کرده است. 

طي سالهاي گذشته موسسه پندار فيلم توجه ويژه اي به فيلم هاي مستند در زمينه ي محيط زيست داشته و فيلم هاي مختلفي در حوزه ي دريا و آب ساخته است.

اين موسسه به صورت حرفه اي در خصوص فيلمبرداري و عکاسي زيرآب فعاليت داشته و تا کنون فيلم هاي فراواني در خليج فارس ودرياي عمان ، درياچه هاي داخلي ايران و خارج از کشور توليد کرده است.

برخي از فيلمهاي مستند اين شرکت، جوايز متعددي از جشنواره هاي ملي و بين المللي دريافت کرده است.  

 ساخت آنونس، تيزر، ويديو كليپ، مجموعه هاي تلويزيوني وعکاسي تبليغاتي و صنعتي بخشي ديگراز فعاليتهاي موسسه پندار فيلم به شمار مي رود.