پندار فيلم

ايران، تهران ، خيابان مطهري ، خيابان جهانتاب ، پلاك۱۷، واحد۲

كدپستي : ۱۵۷۶۶۳۳۴۱۶

تلفن :  ۸۸۷۴۸۵۴۰ و ۸۸۷۴۲۴۲۱

email: info@pendarfilm.com

 

فرم تماس
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
تلفن تماس:
شرکت/موسسه:
مشخصات پیام
موضوع:
پیام: